2018 Eskaderberättelse

Sommarens eskader gick för tredje gången till Nyslott (Savonlinna) uppe i sjön Saimen i Finland och operafestivalen där. Fyra båtar deltog – Aniara, Dardanella, Fragaria och Kalypso. Själva eskadern varade 15 dagar med samling och välkomstmiddag på Nyländska jaktklubben (NJK) i Helsingfors den 4 juli och avslutning den 18 juli med operaföreställningen Othello av Giuseppe Verdi.

Under själva eskadern avverkades 260 sjömil och med till- och frånsegling totalt 1.070 enligt Dardanellas logg. Följande städer besöktes med liggedagar för sightseeing, restaurangbesök mm: Borgå; Lovisa; Fredrikshamn och Villmanstrand (Lappenraanta). Två fina naturhamnar besöktes också: Taka Ruuho och Ruunasaari. Under de tre liggedagarna i Nyslott företogs en endagskryssning med passagerarfartyg norrut upp till Kerma kanal samt avnjöts en fin avskedsmiddag i närheten av det gamla slottet Olovsborg.

Både vid uppslussningen och nedslussningen i Saima kanal genomsöktes våra båtar in i minsta lilla utrymme vid inklareringen i den ryska delen av kanalen. Eskadern begåvades med ett stabilt högtryck med fina bad men ganska höga bränslekostnader som följd. I sann Tobisanda hade vi mycket trevliga ”sexdrinkar” – ibland åtföljda av boulespel och grillning.

Hans Bergman (Långtobis)