Eskadersegling

Ordet ”eskader” är ursprungligen ett, för en viss uppgift, tillfälligt sammansatt förband, inom flotta eller flyg. Ordet har sin ursprung i latinska språkens uttryck för fyrkant, och avser då formationen under förflyttning.

Att segla eskader menas att segla i grupp längs en förutbestämd rutt. Det ger en viss trygghet till sjöss och extra vägledning och handräckning vid tilläggning. Att följa med på eskader är tryggt, roligt och lärorikt.

Vad krävs av eskaderdeltagare, förutom att skepparen själv ansvarar för båtens säkra framförande, tillräckliga utrustning och nödvändig dokumentation? Några riktlinjer för eskadersegling är:

  • Båten skall ha inombordsmotor.
  • Båten skall vara utrustad med VHF-radio.
  • Anslutning till, och avvikelse från, eskader rapporteras till eskaderledare.
  • Tobisvimpel skall vara hissad under eskadern.
  • Närvaro på skepparmöten och kvällsdrink.
  • Eventuell AIS-sändare skall vara påslagen.

En viktig del under en eskader är att bygga upp en social gemenskap. Det görs genom:

  1. Gemensam samling varje eftermiddag (drink kl 18 och skepparmöten).
  2. Akiviteter vid några färdmål (guidning, utflykt, tävling, m.m.).
  3. Att segla tillsammans genom gemensam avfärd (säkerhet).
  4. Regelbunden kommunikation via VHF under segling (radioträning).