2006 Norrland

Berättelsen från Norrlandsflykten 2006 består, dels av en text skriven av Carl-Gustaf Wennerholm, och dels av en 12-sidig folder skriven av Marie Louse Boström. Långtobis var Lars Ödmark.

Ruttens hamnar var: Öregrund, Storjungfrun, Mellanfjärden, Härnösand, Häggvik, Mjältön, Norrbyskär, Ratan, Furuögrund, Luleå, (Småskären) Brändöskär, Seskarö, (Haparanda Sandskär) Bergön, Liggskäret. Flykten varade cirka 2 veckor. På hemfärden besökte Liselotte och Hans-Eckart (s/y Fragaria) följande hamnar: Luleå, Svinören, Pite Rönnskär, Bjuröklubb (grunt), Hemön, Skagsudde, Prästhushamn, Mellanfjärden, Storjungfrun, Öregrund.

Vid avslutningen i Luleå Liggskär togs denna gruppbild. Deltagare var Lars och Erja Ödmark, Jan och Elisabet Kollstedt (s/y Absolut), Hans-Eckart Voss och Liselott Björklund (s/y Fragaria), Göran och Marie Louise Boström (s/y Gangies), Göran Sääf och Helena Saraste (s/y Merlin), Calle och Gunilla Wennerholm, (s/y Espri, ej med på bilden).

Carl-Gustafs text beskriver segling upp till Höga Kusten och tillbaka. Flera båtar fortsatte dock vidare ända till Luleå och Haparanda. Carl-Gustafs erättelsen är på PDF-format och kan hämtas genom att klicka här. Intressant är hur han under flykten träffade paret Levander och ensamseglaren Björn Kjellberg, vilka värvades till nya Tobismedlemmar.

Marie-Louise folder, med texter och bilder, finns nedan i form av inskannade bilder.