Facebooksidan bort

Klubben har i några år haft en öppen sida på Facebook. Detta som ett komplement till till denna webbplats. Men efter att administratören ständigt bombarderats med ”aviseringar” om att ”marknadsföra sidan”, ”skriva nytt inlägg”, m.m. så har denna facebookssida lagts ned. Det räcker med den ordinarie webbplatsen (som ni just nu läser ett inlägg ifrån) och den slutna grupp på Facebook som används som kommunikationsplattform före, under och efter eskadrarna. Gruppen finns här , men är bara för medlemmar (som har Facebook).

/Ulf Nyman, Signaltobis

Föredrag eskader 2019

Medlemmarna Anders och Anita Dahllöv berättade på en inspirationskväll hos Westerås Segelsällskap om sin Eskadersegling med Tobis eskaderklubb 2019. Fördraget ligger på Youtube och kan ses genom att klicka här.

Medlemmars positioner

Det vore väl trevligt om vi medlemmar kunde se vara varandras position, och eventuellt sammanstråla i någon natthamn? Detta inlägg är ett förslag och beskrivning förl de Tobismedlemmar som inte har en AIS-sändare (transponder). 

Positionsrapportering sker via ett system som heter AIS (Automatic Identification System) och som gör det möjligt att identifiera och positionsfölja fartyg från andra fartyg. Tekniken bygger på att man sänder ut sin position via VHF-frekvenser, vilken man också avlyssnar och därmed ser andra fartygs position, men då bara inom täckningsområdet för egen VHF-radio. I land finns ett antal lyssnarstationer som skickar AIS-information vidare till datorer. På så sätt kan man via internet se andra fartygs position över nästan hela världen. Det är det som MarineTraffic gör.

Om man inte har en AIS-sändare, utan kanske bara har en AIS-mottagare, finns det en möjlighet att ändå rapportera sin position via en app som heter ”OnCourse” (tidigare ”mAIS”). Den fungerar riktigt bra och rapporteringen till MarineTraffic blir ofta bättre än ”riktiga” AIS-sändare. Men, man måste komma ihåg att stäng av appen när man går iland.

mt_iais_itunesAtt via internet direkt rapportera till MarineTraffic (och liknande sajter) har inte varit möjligt tidigare. Man behöver ett MMSI-nummer, som man får från Transportstyrelsen. Men nu kan man alltså få ett speciellt MMSI-nummer via denna app. Via appen gör man all registrering som behövs. Mer information finns här.

Tobis Lustresa till Riga

Tobis har seglat till Riga flera gånger, senast sommaren 2016, då vi var sex båtar. Resan gick då vidare till många intressanta platser runt Rigabukten. Riga imponerade på oss alla, varför vi nu med ny entusiasm ville fortsätta lära känna staden. Deltagare i vår lustresa 24-25 mars 2019 var tio tobisar: Karin och Henrik Håkansson, Rose-Marie och Johan Wahlgren, Christina och Dan Strömberg, Liselotte Björklund och Eckart Voss, Gunilla och Carl Gustaf Wennerholm.
Läs mer

2018 Eskaderberättelse

Sommarens eskader gick för tredje gången till Nyslott (Savonlinna) uppe i sjön Saimen i Finland och operafestivalen där. Fyra båtar deltog – Aniara, Dardanella, Fragaria och Kalypso. Själva eskadern varade 15 dagar med samling och välkomstmiddag på Nyländska jaktklubben (NJK) i Helsingfors den 4 juli och avslutning den 18 juli med operaföreställningen Othello av Giuseppe Verdi.

Under själva eskadern avverkades 260 sjömil och med till- och frånsegling totalt 1.070 enligt Dardanellas logg. Följande städer besöktes med liggedagar för sightseeing, restaurangbesök mm: Borgå; Lovisa; Fredrikshamn och Villmanstrand (Lappenraanta). Två fina naturhamnar besöktes också: Taka Ruuho och Ruunasaari. Under de tre liggedagarna i Nyslott företogs en endagskryssning med passagerarfartyg norrut upp till Kerma kanal samt avnjöts en fin avskedsmiddag i närheten av det gamla slottet Olovsborg.

Både vid uppslussningen och nedslussningen i Saima kanal genomsöktes våra båtar in i minsta lilla utrymme vid inklareringen i den ryska delen av kanalen. Eskadern begåvades med ett stabilt högtryck med fina bad men ganska höga bränslekostnader som följd. I sann Tobisanda hade vi mycket trevliga ”sexdrinkar” – ibland åtföljda av boulespel och grillning.

Hans Bergman (Långtobis)

Tobis upprinnelse

Tanken om eskadersegling, tiden 1992-1997 (hur Eskaderklubben Tobis kom till). Idén med en eskaderklubb kom upp vid avslutningsmiddagen efter KSSS eskader till Nyslott vid Saimen 1992. Under återseglingen var vi några som kände för intressant långsegling och vi bestämde oss för att utveckla idén. Vi pratade ihop oss och beslutade att nästa år gör vi ”Baltic Round”. Träffas på Christiansö i Danmark och seglar till Stralsund och därifrån österut efter kusten upp mot Rigabukten. Det blev Liepaja, som blev sista utländska hamn. Vi hade satsat på Ventspils men blev lite inblåsta undervägs. KSSS Långseglingskommittén samseglade till Stralsund, där de vände åter mot Sverige och Karlskrona.
Läs mer

Föredrag på ”Allt För Sjön”

På båtmässan ”Allt för Sjön”, som är på Älvsjömässan under vecka 10, kommer jag och Elisabet att berätta om hur det är att följa med en eskader till Rigabukten med eskaderkluppen Tobis. Tidpunkten är 8/3 kl 16:00 vid scenen ”Seglarforum”. Den ligger i A-hallen till vänster, där det förut fanns en segelbåtsbrygga (vilket det inte gör längre).

Under 10 minuter berättar vi om Tobis i allmänhet och resan till Lettland-Estland 2016 i synnerhet. Därefter visas Elisabets film som är 15 minuter. Det är samma bildspel och videoklipp som visades på årsmötet 2016.