2012 Höga Kusten färdplan

Färdplan Tobisflykt 2012 Höga Kusten

Sidhänvisning avser SXKs årsbok 2009 Norrlandskust

Dag Till Position Distans Kommentar Sida
Ti 3/7 Lidö N 59 46,3
E 19 05,0
Västerhamn. Samling kl 18:00
Välkomstmiddag kl 19:00
On 4/7 Grisslehamn N 60 06,00
E 18 48,90
25 Fiskehamnen östra sidan. De som går
Väddökanal, tar marinan på västra sidan
To 5/7 Ängskärsklubb N 60 29,90
E 18 04,00
35 Gästhamn, Pub.
Anvisning för insegling i boken.
13
Fr 6/7 Storjungfrun N 61 09,95
E 17 20,00
48 Gästhamn, Kapell, Fyr, Bastu. 24
Lö 7/7 Agö Storhamn N 61 32,80
E 17 23,51
25 Naturhamn med brygga/gästhamn.
Sälskydddsområde.
37
Sö 8/7 Agö Storhamn N 61 32,80
E 17 23,51
Vilodag. Besök gamla fiskeläget med kapell. 37
Må 9/7 Mellanfjärden N 61 57,42
E 17 20,47
29 Fiskeläge med gästhamn.
Krog, minnilivs, sjömack.
47
Ti 10/7 Lillubban N 62 10,30
E 17 31,00
16 SXK uthamn. 48
On 11/7 Härnösand N 62 38,07
E 17 56,30
37 Norra sundet, Gästhamn. 58
To 12/7 Häggvik N 62 54,60
E 18 17,50
20 Stadsbesök, bunkring mat och bränsle fm.
Till Häggvik på em.
64
Fr 13/7 Häggvik N 62 54,60
E 18 17,50
Gästhamn
Friluftsmuseumet Mannaminne.
64
Lö 14/7 Barsta N 62 51,83
E 18 23,83
8 Gästhamn i gammalt fiskeläge.
Krog, kapell, turbåt till Högbonden.
67
Sö 15/7 Mjältö baggviken N 63 02,20
E 18 32,00
13 Naturhamn. Sveriges högsta ö.
En vandring till toppen ett måste.
77
Må 16/7 Trysunda N 63 08,35
E 18 47,20
10 Gästhamn i gammalt fiskeläge med kapell. 81
Ti 17/7 Ulvön N 63 01,20
E 18 39,00
9 Gästhamn i gammalt fiskeläge.
Kapell, bränsle, livsmedel.
Avslutning av flykten.
74

Det blev under flykten några ändringar i färdplanen. Det blev två liggedagar i Mellanfjärden pga. dåligt väder. Där gjordes en bussutflykt till Gränsfors bruk där man gör yxor. Den extra dagen gjorde att resterande färdplan försköts och förlängdes med en dag, med avslutning den 18/7. Istället för Lillubban anlöptes Söråkersviken och istället för Barsta anlöptes Bönhamn. Alla båtar fick inte plats i Trysunda varför en del då gick direkt till Ulvön.