2013 Östra Gotland plan

Färdplan Tobisflykt 2013 Östra Gotland

På denna sida beskrivs kommande eskadersegling, eller såkallad ”flykt” som det heter på tobisspråk. För år 2013 är Hans-Roland Lindgren utsedd till Långtobis. På årstinget framkom rätt många olika flyktalternativ, men efter lite efterföljande omröstning via mejl så visade sej att alternativet östra Gotland fick mest gillande.

Flyktplanen i stora drag

  • Långtobis är Hans-Roland Lindgren.
  • Start 2013-07-07, troligen Utö eller liknande.
  • Segling till Gotska Sandön, Lauterhorn (Fårösund), söderut längs östra Gotland, runt Hoburgen och till Stora Karlsö, sedan mot fastlandet.
  • Slut 10-14 dagar senare, norra Öland, Figeholm eller Oskarshamn.

Färdplanen i detalj efter möte 5 maj

Sidhänvisning avser SXKs årsbok 2007 Gotlandskust.

Dag Till Position Distans Beskrivning Sida
Sö 7/7 Utö N 58 58,20
E 18 19,80
Gästhamnen. Samling kl 18:00.
Ev. välkomstmiddag kl 19:00
Må 8/7 Gotska Sandön N 58 22,00
E 19 14,00
45 Liggedag. Om vädret inte tillåter ankring,
är alternativhamnen Lauterhorn (68 M).
50
On 10/7 Lauterhorn N 57 50,05
E 19 04,95
30 Vid kraftig beläggning förtöjning sida vid sida.
Grillafton. Liggedag om ej Gotska Sandön.
43
To 11/7 St Olofsholm N 57 43,10
E 18 54,85
25 Naturreservat med raukar 74
Fr 12/7 Herrvik N 57 25,43
E 18 54,99
19 Restaurang alt välkomstmiddag? 88
Lö 13/7 Närshamn N 57 13,50
E 18 40,01
20 Restaurang 2 km. 102
Sö 14/7 Vändburg N 56 56,65
E 18 18,68
27 Nya hamnen. Liggedag.
Cykelavstånd till Lars Jonssons museum.
108
Ti 16/7 Burgsvik N 57 02,17
E 17 58,25
23 Värdshus. 112
On 17/7 Klintehamn N 57 23,33
E 18 11,00
30 Liggedag. Båttur till St Karslö. 122
Fr 19/7 Böda N 57 14,45
E 17 04,08
38 Restaurang. Livsmedel.
Liggedag. Tur på Öland.
Sö 21/7 Figeholm N 57 22,50
E 16 23,80
30 Avskedsmiddag.