Om Tobis


 

Eskaderklubben Tobis är en allmännyttig ideell förening med ändamål att:
– ordna eskaderseglingar,
– skapa trevnad bland medlemmarna,
– verka för ökad kunskap om sjömanskap och samarbete till sjöss.

Klubbens valspråk är ”mot nya spännande mål”. Klubben startade 1997 och har årsmöten i Stockholmstrakten. Medlemmar finns över hela landet, dock flest på ostkusten. Klubben har 51 medlemmar som har 20 segelbåtar. Eskadrar brukar vara cirka 2 veckor långa och starta i början av juli. Ibland organiseras eskadrar utomlands med hyrda båtar.

Arbetet inom klubben organiseras i ett ”tobisråd” med olika ”tobisansvar”:

Befattning Namn Kontakt Ansvar
Ledartobis Rose-Marie Wahlgren Ordförande
Penntobis Johan Sundberg Sekreterare
Krontobis Liselotte Björklund Kassör
Festtobis (alla i tobisrådet) Klubbmästare
Långtobis Hans Bergman Eskaderledare
Signaltobis Ulf Nyman Webmaster (ej i tobisråd)

Klubbens verksamhet styrs av Tobis stadgar, och tobisrådets arbete vägleds av Tobis handbok.