Om Tobis


 

Eskaderklubben Tobis är en allmännyttig ideell förening med ändamål att:
– varje sommar ordna en eskadersegling,
– verka för ökad kunskap om sjömanskap och samarbete till sjöss,
– skapa trevnad och gemenskap bland medlemmarna.

Klubbens valspråk är ”mot nya spännande mål”. Klubben startade 1997 och har årsmöten i Stockholmstrakten. Medlemmar finns över hela landet, dock flest på ostkusten. Klubben har 36 medlemmar som har 13 segelbåtar. Eskadrar brukar vara cirka 2 veckor långa och starta i början av juli. Ibland organiseras eskadersegling utomlands med hyrda båtar.

Arbetet inom klubben organiseras i ett ”tobisråd” med olika ”tobisansvar”:

Befattning Namn Kontakt Ansvar
Ledartobis Ulf Nyman Ordförande
Penntobis (vakant) Sekreterare
Krontobis Anne Karlström Kassör
Festtobis (vakant) Klubbmästare
Långtobis Ulf Nyman Eskaderledare
Signaltobis Ulf Nyman Webmaster (ej i tobisråd)

Klubbens verksamhet styrs av Tobis stadgar, och tobisrådets arbete vägleds av Tobis handbok.