2019 Jan-Gunnars segling med fullriggaren Christian Radich

Tidig vårsegling över Nordsjön i norska fullriggaren Christian Radich

Jag har nyligen hållit några Rotary-föredrag om den kommersiella segelsjöfarten på Chile och Australien i Gustaf Erikson´s Åländska flotta av 4-mastbarkar, under perioden mellan de båda världskrigen. Jag insåg då att jag hittills aldrig seglat själv i något råtacklat fartyg. Jag nappade därför på en annons i ”På Kryss” om segling i Christian Radich, och mönstrade på för en segling 1 – 4 april i år (2019) från Harlingen i Friesland/Nederländerna, till Stavanger i Norge.
Fartyget är en mycket vacker 3-mastad fullriggare i stål, byggd 1937 vid Framnes Mekaniske Verksted i Sandefjord. Fartyget har en dramatisk historia, hon togs under 2a världskriget till Tyskland som krigsbyte. I docka i Flensburg blev hon 1945 skadad och sänkt under ett allierat bombangrepp. Efter kriget togs hon till Norge, reparerades och återställdes till ursprungligt skick. Hon seglade från 1947 som skolfartyg. Som kuriosa kan nämnas att Christian Radich var huvudattraktion i storformatfilmen ”Windjammer” 1957, och hon medverkade också i den brittiska TV-serien Onedinlinjen på 1970-talet.
På söndagen 31 mars möttes jag på flygplatsen Schiphol/Amsterdam av Tobisvännerna Henk & Tineke, som skjutsade mig till Harlingen. Under vägen besökte vi Enkhuizen, en av de pittoreska små byarna intill IJsselmeer, med vackra tegelhus från 1600-talet. Miljön är mycket maritim med hamnbassänger, kanaler och slussar samt typiska holländska jakter med sidosvärd, och många fritidsbåtar. Vi intog middag på en liten fiskrestaurang. Bilfärden vidare till Harlingen gick över den 32 km långa fördämningen/vägbanken Afsluitdijk som avskiljer Nordsjön från insjön IJsselmeer (på något lägre nivå), men med sjöförbindelse genom slussar. En trevlig eftermiddag/kväll! Påmönstring i Christian Radich på kvällen. Vi blev en ganska liten besättning, bara 11 ”medseglare”/trainees, utöver den fasta besättningen på ca 20 personer.

1 april. Efter besök av bunkerbåten gick vi ut kl. 11:00, för att få det sista av högvattnet och medström ut genom de smala muddrade rännorna över Waddensee, mot sunden mellan de Friesiska öarna. En av tenderbåtarna ombord utnyttjades som ”mobil bogpropeller” för att trycka ut stäven från kaj. Tendern med besättning hissades sedan ombord under motorgång över Waddensee. Fartygets propelleraxel roterar endast åt ett håll och propellerbladen flöjlas för back. Vinden var först något emot, måttlig NE, men vred till E/SE. Tidvattenströmmen kan bli mycket stark här. När vi kommit på fritt vatten utanför öarna sattes 4 stagsegel (förstäng, storstäng, krysstäng och inre klyvare). Rårna brassades för bidevind/halvvind SB halsar. Tungt jobb att brassa, trots att inga råsegel ännu var satta. Alla trainees gick upp en övningsvända i riggen och ut på en rå i fotperten, med stöd av den fasta besättningen. Säkerhetssele används till väders och kopplas vid kritiska passager och vid arbete på rårna.

Språket ombord är engelska eller norska, efter behov. En handbok ger bra information på båda språken om terminologi, rigg, segelhantering och manövrer mm. Till sjöss har man ett 3-vaktsystem, Jan-Gunnar ingick i 4-8 vakten, alltså vakt sen natt/morgon och vakt e.m./kväll. Vi var 4 personer i 4-8 vakten; två från Tyskland (varav en hade seglat i Christian Radich under 15 år!), en norsk dame och J-G. I vakten ingår 1 timme rortörn, 1 timme utkik samt en säkerhetsrunda genom hela fartyget. Vid segelmanövrer deltar alla efter behov. Ratten finns på halvdäck, framför kryssmasten. Man styr efter en gyrokompass som visar kursen på grad när (men man pendlar lätt en hel del, +/- 5 grader). Fartyget har ingen autopilot. Vid hårt väder kan flera man krävas till rors. Vinden vred på e.m. mer mot S och 3 råsegel sattes: för- och storstump (”stump” = undermärssegel) samt förmärs (förövermärs). J-G avstod med ålderns rätt från arbete till väders under seglingen. Men det mesta arbetet utförs från däck, 9 km löpande rigg och över 200 naglar att belägga på! De tre övre rårna (märs, bram och röjel) på varje mast kan lyftas/sänkas. Det blev hårt arbete vid capstan för att höja förmärsrån. Huvudmaskinen stoppades och vi kunde nu segla hela turen upp till Stavanger.

2 april. J-G har tidigare seglat över Nordsjön, 1992 i SXKs gaffelriggade skuta Atlantica, och 2005 i egna HR 29 Johanna II i Tobis´ Skottlandsflykt. Nordsjösegling är alltid kallt, men särskilt nu i början av april, bara 5 – 7 grader i luften och i vattnet, men klart väder. Många lager kläder behövs, inte minst när man står utkik på backen. Många fartyg fanns runt om. Stjärnklar natt, strålande stjärnhimmel! Utkiken signalerar med skeppsklockan när fartyg observeras. Vinden ökade till ca 14 m/s, med överspolningar av stordäcket och vi gjorde god fart, ca 9 knop. Vi hade tur med stabil vindriktning så vi slapp brassa under seglingen, det hade blivigt jobbigt med vår lilla besättning. Havssulor seglade runt skutan. Överstyrman hade en genomgång i navigationshytten av navigations- och kommunikationsutrustning. Under däck i ”banjen” finns fasta kojer i två nivåer och man kan också rigga hängkojer. Här intar man också måltiderna. Mathållningen var bra, frukost, lunch, middag. Varje trainee disponerar ett skåp och en kistbänk. Nu med så få trainees hade vi gott om stuvutrymme.

3 april. Efter midnatt ökade vinden och sjögången. Vind SE 15 – 16 m/s och kraftiga rullningar samt rejäla överspolningar av stordäcket. Flera i frivakten riggade hängkojer, för sjögången. Vi gjorde stadigt upp till 13 knop, trots att bara få segel var satta. Kolsvart natt vid vaktskiftet kl. 04:00, nu mulen himmel. Vinden dånade i seglen, mäktigt! Besättningen hade spänt linor längs stordäck att hålla sig i vid förflyttning. Utkiken fick nu p.g.a. sjögången flytta till pejlkompassplattformen längst förut på halvdäck. Tät trafik, många fartyg runtom. Vi kom nu i höjd med Norge och siktade Lindesnes och Lista fyrar samt ljus i land. Så småningom fick vi sjölä från norska kusten och gången blev lugnare. Mycket snabb segling upp mot Stavanger, vi beräknades anlända redan på e.m. 3 april, i god tid före avmönstring torsdag morgon 4 april. Nu hade vi kontakt med land och mobiltäckning. Vind och sjö avtog på f.m. Efter passage av Järens rev, utanför Tananger bärgade vi seglen. Många till väders – även trainees – för att beslå råseglen. BB ankare klargjordes (säkerhet) och vi brassade alla rår BB-halsar, för SB-tilläggning. Många nya moderna byggnader syntes från inloppet, sedan J-G var här senast. En tenderbåt sjösattes med några besättningsmän till kajen för att ta emot förtöjningslinorna. Snygg vändningsmanöver i den trånga hamnbassängen. I hamn kl. 15:50. En öl iland på kvällen!
4 april. Flera trainees planerade att fortsätta vidare med Christian Radich till Tromsö. Planeringen för den turen var dock snäv, bara 5 dygn till Tromsö, dessutom motvind. J-G bedömde att det skulle kunna bli mycket motorgång och ingen tid för att gå in i fjordarna. Vi har dessutom tidigare seglat hela norska kusten i egna båten Johanna II. J-G mönstrade därför av i Stavanger och tog flygbussen till Sola för flyg hem via Oslo. Ringde från Gardemoen till vår norska seglarvän, men vi fick inte tid att träffas nu.

Summerat en fantastisk seglingsupplevelse! Vi hade verkligen tur med stabil slör och rejäl vind som medgav segling under hela turen. Vi gjorde 379 M på 53 timmar, alltså medelfart något över 7 knop. Maxfarten var under många timmar 12 – 13 knop. Inte dåligt för den här typen av fartyg, med bara få segel satta och liten besättning! Information om kommande seglingar hittar man på stiftelsens hemsida: www.radich.no

Jan-Gunnar Persson
Trainee/medseglare