2016 Lettland-Estland

En beskrivning av sommareskadern 2017 finns som ett såkallat ”inlägg” (post), till skillnad från tidigare eskaderskildringar som gjorts som en ”sida” (page). För att komma till berättelsen så klicka här!