Eskader 2022

ESKADER 2022

Här diskuterar vi möjliga färdmål för tobisflykten (eskadersegling) sommaren 2022. Inför 2022 har det diskuterats många möjliga färdmål. Nedan listas några utkast till färdplan. Saknar du något färdmål? Mejla då till ”signaltobis”!

  • Danmark och Själland runt (moturs).
  • Norrland mot Höga Kusten (och kanske längre).
  • Baltikum runt Dagö och Ösel (ev. via Gotland).

Den vidare beslutsprocessen drivs av Tobisrådet (styrelsen). Beslut brukar göras på Tobistinget (årsmöte) där också en Långtobis (eskaderledare) brukar bli utsedd. Intresserade delatagre kommer fram till en detaljerad färdplan vid ett planeringsmöte. En detaljplan utarbetas och uppdateras av Långtobis.

En viktig del under en eskader är att bygga upp en social gemenskap. Det görs genom:

  1. Gemensam samling varje eftermiddag (drink kl 18 och skepparmöten).
  2. Akiviteter vid några färdmål (guidning, utflykt, tävling, m.m.).
  3. Att segla tillsammans genom gemensam avfärd.
  4. Regelbunden kommunikation via VHF under segling.

Kommentera och diskutera flyktplaner nedan!

Lämna ett svar