Eskader 2022

ESKADER 2022

Här diskuterar vi möjliga färdmål för tobisflykten (eskadersegling) sommaren 2022. Inför 2022 har det diskuterats många möjliga färdmål. Nedan listas några utkast till färdplan. Saknar du något färdmål? Mejla då till ”signaltobis”!

  • Danmark och Själland runt (medurs).
  • Norrland mot Höga Kusten (och kanske längre).
  • Baltikum runt Dagö och Ösel (ev. via Gotland).
  • Mälarens slott (minieskader).

På Tobistinget (årsmöte) den 2021-11-21 så röstades det fram att årets eskader kommer att gå till Danmark. Två varianter presenterades. En variant var att ta nästan samma rutt som eskadern 2010 (läs mer här och här). En annan variant var att bli en deleskader inom Svenska Kryssarklubbens rikseskader till Nyborg i Danmark (läs mer här). Intresserade deltagare kommer fram till en lämplig rutt vid ett planeringsmöte någon gång efter nyår. En detaljerad färdplan utarbetas och uppdateras sedan av den Långtobis (eskaderledare) som utses på detta planeringsmöte.

En viktig del under en eskader är att bygga upp en social gemenskap. Det görs genom:

  1. Gemensam samling varje eftermiddag (drink kl 18 och skepparmöten).
  2. Akiviteter vid några färdmål (guidning, utflykt, tävling, m.m.).
  3. Att segla tillsammans genom gemensam avfärd.
  4. Regelbunden kommunikation via VHF under segling.

Kommentera och diskutera flyktplaner nedan!

Lämna ett svar