Eskader 2022

ESKADER 2022

Här presenteras en övergripande eskaderplan gällande Tobisflykten (eskadersegling) sommaren 2022. På Tobistinget (årsmöte) den 2021-11-21 så röstades det fram att årets eskader kommer att gå till Danmark. Två alternativ presenterades. Ett alternativ var att ta nästan samma rutt som eskadern 2010 (läs mer här och här). Ett annat alternativ var att bli en deleskader inom Svenska Kryssarklubbens rikseskader till Nyborg i Danmark (läs mer här).

En planeringsgrupp jämkade ihop de två Danmarksalternativen till två etapper i en plan som innebär deltagande i Svenska Kryssarklubbens ”rikseskader” i och till Nyborg, som ligger vid StoraBältbrons västra fäste. Man väljer själv vilka delar av planen man vill deltaga i:

  • Etapp ett: Ostkusten söderut.
  • SXK Nyborg: Vistelse i Nyborg 4 dagar.
  • Etapp två: Fyn runt.

Eftersom en viss planering görs i samarbete med Svenska Kryssarklubben (SXK) önskas att intresserade snarast skickar ett mejl till Ledartobis (se menyflik ”Om Tobis”) före den 6/2. Detta för att nuvarande och framtida Tobismedlemmar skall planeras in i en eskadergrupp. Eskadergruppen kommer troligen att fyllas på med SXK-medlemmar så att det blir 5-10 båtar på etapp ett.

ETAPP ETT

Start etapp ett blir någon gång kring midsommar i Stockholmstrakten. Det går att ansluta sej därefter, men eskadern bör vara fulltalig senast i Kalmar.

SXK I NYBORG

Under fem dagar 18/7 – 22/7 ordnar Svenska Kryssarklubben någon gemensam aktivitet varje dag, samt olika kvällsaktiviteter. Detaljerat program finns ännu inte.

ETAPP TVÅ

Start etapp två blir cirka 23/7 i Svendborg, en dagsetapp söder om Nyborg. Rutten kan i korthet beskrivas som Fyn runt medurs.