Eskader 2023

ESKADER 2023

Här presenteras en övergripande eskaderplan gällande Tobisflykten (eskadersegling) sommaren 2023. På Tobistinget (årsmöte) den 2022-11-19 så röstades det fram att eskader 2023 kommer att gå till Höga Kusten. Det blir nästan samma rutt som eskadern 2012 (läs mer om den rutten här). Starttid blir omkring månadsskifter juni-juli, och startplats blir Grisslehamn eller Öregrund. Långtobis (eskaderledare) är Ulf Nyman.