Ulf om seglarlivet

Min första egna segelbåt köpte jag 1988. Det var en Diva-39:a som fick namnet Rockfogel. När jag träffade Elisabet seglade vi med den några somrar. Men vi ville vidga säsongen och tröttnade på att tvätta oss i kallt vatten. Hur kan vi få lite bekvämare på äldre dar? Så år 2006 åkte vi till båtmässan i Düsseldorf för att orientera oss över vilka nya segelbåtar som fanns. Vi skulle ”bara titta”. Där fick vi ett erbjudande som vi inte kunde säga nej till, vilket resulterade i en ny segelbåt, en Jeanneau Sun Odyssey 42 DS, som fick namnet Kalypso.

Jag och Elisabet värvades 2009 till Tobis eskaderklubb av Calle och Gunilla Wennerholm, då vi följde med på en oförglömlig eskader till Polen. Detta har sedan åtföljts av flera fantastiska eskadrar till färdmål som vi aldrig annars hade fått uppleva. Tiden med Tobis eskaderklubb har berikat vårt seglarliv enormt.

Inom klubben har vi haft några befattningar. Som Festtobis (klubbmästare) anordnade Elisabet några barnbarnsseglingar, kräftträffar och ett fint 20-årsjubileum med middag, dans och övernattning på en herrgård. Som Penntobis (sekreterare) verkade jag för att förnya och förenkla klubbens stadgar. Som Långtobis (eskaderledare) planerad och ledde en eskader till Baltikum år 2016. När jag tillträdde som Ledartobis (ordförande) år 2021 år var min förhoppning att få klubben att fortleva. Jag hade en lista med 5 båtar som var intresserade av vår klubb, men tyvärr så var det ingen av dessa som följde med någon eskader. Med inga kandidater till styrelsen, större utflöde än inflöde av medlemmar, så blev till slut en nedläggning av klubben oundviklig.

Med Kalypso har vi gjort långseglingar kring nästan hela Östersjön. Efter att nu ha haft den i 17 år så har vi, efter mycket funderande, kommit fram till att sälja den. Det finns kanske annat att göra än att på ett långsamt och väderberoende sätt gör repris på tidigare seglingar?

I framtiden blir det nog inga långseglingar i svenska vatten på egen köl. Men såkallad fjärrsegling i varmare klimat kan mycket väl inträffa. Elisabet och jag släpper inte Stockholms skärgård så kanske det blir en mindre (och snabbare) båt om något år eller så. Under vintersäsongen skall vi prova nya äventyr med en liten husbil.

/Ulf Nyman, november 2023

Om Leif och Laila Axelsson

Mitt namn är Johan Axelsson, son till Leif B och Laila Axelsson. Pappa var en av initiativtagarna till Tobis en gång i tiden. Faktum är att jag själv eldade på för att få någon form av förändring på den långsegling som bedrevs inom KSSS. Jag seglade med mina föräldrar sedan barnsben, vi seglade alltid länge och relativt långt inom Östersjön och i några förekommande fall även Västkusten och Norge. Jag upplevde ambitionen för långsegling var väldigt lågt satt på sluttampen inom KSSS. En grupp av de aktiva inom långseglingen började då fundera på en klubb i klubben för att gemensamt sätta ribban högre för att utforska vår fantastiska östersjö och blev pionjärer att segla i Österled bland annat.
Fortsätt läsa

Aktiviteter 2022

Förutom sommarens eskader så har Tobisrådet diskuterat några övriga arrangemang som listas nedan i kronologisk ordning. Om intresse finns så mejla gärna Ledartobis, eller lajka/gör inlägg på vår interna Facebookgrupp!

Medeltidsvecka på Gotland

Medeltidsveckan i Visby infaller 7-12 augusti 2022. Under den perioden är det ganska glest i gästhamnen (i varje fall var det så 2018). Ungefär såhär:

 • Samling i Nynäshamn eller Nåttarö.
 • Gemensam segling till Visby.
 • Besök på medeltidsvecka under 3 dagar vilket omfattar:
  • Åskådare på ett tornerspel.
  • Trekamp i medeltida sporter.
  • Gästabud med medeltida mat.
 • Individuellt avslut och hemsegling, ev via Fårö/Gotska Sandön.

Allt på Sjön 2022

Båtmässa i Gustavsberg 2022-09-02 till 2022-09-04 (fredag till söndag).
Tanken är att samlas och lägga till vid bryggan i viken nedanför Artipelag.
Avståndet därifrån till båtmässan är 3,5 km och det tar 45 min att promenera.
Det finns även en bussförbindelse, buss nr 468, som går att använda.
Man kan även cykla, och då lämpligen följa stranden längs ”sjörundan”.

Program på Artipelag finns ännu inte.
Restaurangen är öppen lör-sön kl 11:00 – 17:00.

Kräfttraff

Enligt tradition har vi kräfträff en vardag i slutet av augusti. Den träffen är på Sandön som är klubbholme för Svinninge Marinas Klubb (SMK). Datum är planerad till 2022-08-18, om detta inte krockar med annan aktivitet. Aktiviteteter är:

 • Drink på bryggan.
 • Boule (damer mot herrar).
 • Kräftor med mera i tältet.
 • Promenad runt ön.

För icke medlem i SMK är hamnavgift 250 kr. El finns numera och kostar 80 kr extra.

Facebooksidan bort

Klubben har i några år haft en öppen sida på Facebook. Detta som ett komplement till till denna webbplats. Men efter att administratören ständigt bombarderats med ”aviseringar” om att ”marknadsföra sidan”, ”skriva nytt inlägg”, m.m. så har denna facebookssida lagts ned. Det räcker med den ordinarie webbplatsen (som ni just nu läser ett inlägg ifrån) och den slutna grupp på Facebook som används som kommunikationsplattform före, under och efter eskadrarna. Gruppen finns här , men är bara för medlemmar (som har Facebook).

/Ulf Nyman, Signaltobis

Föredrag eskader 2019

Medlemmarna Anders och Anita Dahllöv berättade på en inspirationskväll hos Westerås Segelsällskap om sin Eskadersegling med Tobis eskaderklubb 2019. Fördraget ligger på Youtube och kan ses genom att klicka här.

Medlemmars positioner

Det vore väl trevligt om vi medlemmar kunde se vara varandras position, och eventuellt sammanstråla i någon natthamn? Detta inlägg är ett förslag och beskrivning förl de Tobismedlemmar som inte har en AIS-sändare (transponder). 

Positionsrapportering sker via ett system som heter AIS (Automatic Identification System) och som gör det möjligt att identifiera och positionsfölja fartyg från andra fartyg. Tekniken bygger på att man sänder ut sin position via VHF-frekvenser, vilken man också avlyssnar och därmed ser andra fartygs position, men då bara inom täckningsområdet för egen VHF-radio. I land finns ett antal lyssnarstationer som skickar AIS-information vidare till datorer. På så sätt kan man via internet se andra fartygs position över nästan hela världen. Det är det som MarineTraffic gör.

Om man inte har en AIS-sändare, utan kanske bara har en AIS-mottagare, finns det en möjlighet att ändå rapportera sin position via en app som heter ”OnCourse” (tidigare ”mAIS”). Den fungerar riktigt bra och rapporteringen till MarineTraffic blir ofta bättre än ”riktiga” AIS-sändare. Men, man måste komma ihåg att stäng av appen när man går iland.

mt_iais_itunesAtt via internet direkt rapportera till MarineTraffic (och liknande sajter) har inte varit möjligt tidigare. Man behöver ett MMSI-nummer, som man får från Transportstyrelsen. Men nu kan man alltså få ett speciellt MMSI-nummer via denna app. Via appen gör man all registrering som behövs. Mer information finns här.

Tobis Lustresa till Riga

Tobis har seglat till Riga flera gånger, senast sommaren 2016, då vi var sex båtar. Resan gick då vidare till många intressanta platser runt Rigabukten. Riga imponerade på oss alla, varför vi nu med ny entusiasm ville fortsätta lära känna staden. Deltagare i vår lustresa 24-25 mars 2019 var tio tobisar: Karin och Henrik Håkansson, Rose-Marie och Johan Wahlgren, Christina och Dan Strömberg, Liselotte Björklund och Eckart Voss, Gunilla och Carl Gustaf Wennerholm.
Fortsätt läsa

2018 Eskaderberättelse

Sommarens eskader gick för tredje gången till Nyslott (Savonlinna) uppe i sjön Saimen i Finland och operafestivalen där. Fyra båtar deltog – Aniara, Dardanella, Fragaria och Kalypso. Själva eskadern varade 15 dagar med samling och välkomstmiddag på Nyländska jaktklubben (NJK) i Helsingfors den 4 juli och avslutning den 18 juli med operaföreställningen Othello av Giuseppe Verdi.

Under själva eskadern avverkades 260 sjömil och med till- och frånsegling totalt 1.070 enligt Dardanellas logg. Följande städer besöktes med liggedagar för sightseeing, restaurangbesök mm: Borgå; Lovisa; Fredrikshamn och Villmanstrand (Lappenraanta). Två fina naturhamnar besöktes också: Taka Ruuho och Ruunasaari. Under de tre liggedagarna i Nyslott företogs en endagskryssning med passagerarfartyg norrut upp till Kerma kanal samt avnjöts en fin avskedsmiddag i närheten av det gamla slottet Olovsborg.

Både vid uppslussningen och nedslussningen i Saima kanal genomsöktes våra båtar in i minsta lilla utrymme vid inklareringen i den ryska delen av kanalen. Eskadern begåvades med ett stabilt högtryck med fina bad men ganska höga bränslekostnader som följd. I sann Tobisanda hade vi mycket trevliga ”sexdrinkar” – ibland åtföljda av boulespel och grillning.

Hans Bergman (Långtobis)

Tobis upprinnelse

Tanken om eskadersegling, tiden 1992-1997 (hur Eskaderklubben Tobis kom till). Idén med en eskaderklubb kom upp vid avslutningsmiddagen efter KSSS eskader till Nyslott vid Saimen 1992. Under återseglingen var vi några som kände för intressant långsegling och vi bestämde oss för att utveckla idén. Vi pratade ihop oss och beslutade att nästa år gör vi ”Baltic Round”. Träffas på Christiansö i Danmark och seglar till Stralsund och därifrån österut efter kusten upp mot Rigabukten. Det blev Liepaja, som blev sista utländska hamn. Vi hade satsat på Ventspils men blev lite inblåsta undervägs. KSSS Långseglingskommittén samseglade till Stralsund, där de vände åter mot Sverige och Karlskrona.
Fortsätt läsa