Tobis Lustresa till Riga

Tobis har seglat till Riga flera gånger, senast sommaren 2016, då vi var sex båtar. Resan gick då vidare till många intressanta platser runt Rigabukten. Riga imponerade på oss alla, varför vi nu med ny entusiasm ville fortsätta lära känna staden. Deltagare i vår lustresa 24-25 mars 2019 var tio tobisar: Karin och Henrik Håkansson, Rose-Marie och Johan Wahlgren, Christina och Dan Strömberg, Liselotte Björklund och Eckart Voss, Gunilla och Carl Gustaf Wennerholm.

Det för oss viktiga målet nu var ett besök på Operan.Den 24 på eftermiddagen skulle uppföras La Traviata av Verdi, ett av de mest spelade operaverken överhuvudtaget. I den vackra nationalteatern, byggd i mitten på 1800-talet avnjöt vi en förstklassig föreställning, fullt i klass med det bästa vi sett och hört på på andra för oss mer kända operahus. Märkvärdigt också var att hela ensemblen bestod av lettiska artister. En bekräftelse, om icke annat, att Lettland bibehåller sin höga internationella klass inom sång och musik.

Vi bodde på ett synnerligen trevligt hotell i centrum, hotell Gutenberg, på rekommendation av Rose-Marie och Johan, smakfullt inrett och med en förstklassig restaurang högst upp i byggnaden, där vi efter operaföreställningen hade en festlig middag.

Den 25:e skulle sex deltagare resa tillbaka till Sverige. Dagen utnyttjades dock maximalt till att bese märkvärdigheter i staden, Domkyrkan där det gavs konsert, slottet, rådhusplatsen, svartbrödrahuset och beundra de många jugendhusen, som till stor del ligger i en och samma stadsdel. Riga har en lång och spännande historia. Från början Livlands huvudstad under medeltiden, har den senare varit lettisk, tysk, rysk och svensk. 1660 införlivades Riga i det svenska riket och förblev så till 1721, freden i Nystad. Då var Riga den största och viktigaste staden i vårt land, mer än Stockholm.

Glad och trevlig samvaro gav mersmak för framtida liknande äventyr. Tack!

/Carl Gustaf Wennerholm


Bilder tagna av Rose-Marie Wahlgren