2001 Finland text

FINLAND TILL SAIMEN OCH NYSLOTT

Sommaren 2001 seglade en KSSS eskader i Tobis regi till Finland och Nyslott i sjön Saimen. Samling skedde den 1 juli i NJK:s hamn på Blekholmen i centrala Helsingfors. Färden gick efter den finska kusten mot Santio gränsstation, via Vysosk i Ryssland, genom Saima kanal, över Saimensjöarna till Nyslott och operaföreställningen på Olofsborg, totalt 262 M. I eskadern deltog 10 båtar av vilka åtta kom från KSSS, en från GKSS och en inbjuden gästbåt. Inalles seglade 30 personer.

1 juli 2001 (samling)

Deltagarna, 10 båtar, samlas i NJK:s klubbhamn, Blekholmen och hälsas välkomna av Sir Toby, Olle Naglo över en drink utanför klubbhuset. Deltagande båtar och besättning:

  • Aurora, Anna-Stina & Olle Naglo, Britten & Pelle Viper, KSSS
  • Espri, Gunilla & Calle Wennerholm, Sten Uggla, KSSS
  • Gangies, MarieLouise & Göran Boström, Margareta & Lars-Erik Lejondahl, KSSS
  • Höken, Marie-Louise & Christian Höeg, Gunilla & John Boman, KSSS
  • Kuling, Bo Kaiser & Gunhild Östman, KSSS
  • Windrose, Connie & Henry Skeppmark, KSSS
  • Viola, Margareta, Bertil & Richard Emond, KSSS
  • Vita Brevis, Laila & Leif B Axelsson, Sissi & Gunnar Palmgren, KSSS
  • X-travaganza, Märta & Bengt Hallare, GKSS
  • Oemilia, Zsusanna & Freddy Ryding, Inbjudna gäster

 

2 juli 2001 (Helsingfors)

Svenska ambassaden inbjöd till en mottagning och visade ”Sveriges vackraste och mest centralt belägna ambassad. Ambassadör Kerstin Asp-Johnsson hälsade välkommen och visade runt i den vackra byggnaden. NJKs kommodor Thomas Thesleff uttryckte sin och klubbens förtjusning att få besöka ambassaden och inbjöd ambassadören med make till klubbhuset på Blekholmen.

Mot kvällen, mottagningsdrink på bryggan mellan båtarna med flaggning över topp och senare därefter middag tillsammans med representanter för styrelsen; Thomas med maka Yvonne Thesleff, förre kommodoren Tom Schubert, Kikki och förste v. kommodor Ragnar ”Kalle” Lindberg samt Gitta och Bobben Dahlberg, Undertecknad tackade för uppmärksamhet, vänlighet, välvilja och erinrade om klubbarnas långa utbyte i alla typer av seglingssammanhang. NJK hade genom beslut upplåtit sina uthamnar för eskaderns deltagare både på dit och hemväg.

3 juli 2001 (Helsingfors – Svartholm, 48 M)

Högtryck över Finland, laber västlig bris för båtarna i ledarna mot Lovisa och fängelseön Svartholm i inloppet. Ön är en av få ställen där man kan och får lägga till, utanför kommersiella hamnar, i den finska skärgården öster om Helsingfors. Fästningsruinen där svenskarna först försvarade sig mot ryssar och där ryssar sedermera höll fängelse för dem man inte gillade, är ett intressant mål.

4 juli 2001 (Svartholm – Fredrikshamn, 35 M)

Efter en lugn natt begav sig eskadern i fortsatt högtrycksväder och strålande sol i lätt läns i lederna mot Kotka, genom ”Svensksund” och vidare till Fredrikshamn. Fredrikshamn var ett bra bunkringsmål för fortsatt färd mot Ryssland och Saima kanal.

5 juli 2001 (Fredrikshamn – Santio gränsstation, 22 M)

Morgoninköp och bunker av diesel och vatten. Avfärd i god vind, slör och läns, mot gränsstationen mot öster, Santio. Enkel utklarering och övernattning vid stationen. Lyckat bryggparty i Vita Brevis regi.

6 juli 2001 (Santio – Nuijamaa, 50 M)

Mycket tidigt avgång mot Ryssland och den ryska transitklareringen i Vysotskij, Tvångslotsningen, vi kände tidigare från Vihrevoj 1992, hade flyttat närmare Saima kanal och Viborg. Man får numera själv angöra gränskontrollen utan lots ombord. Som eskader räckte det med en lots men betalning för alla. Kanalfärden kostar 100 FIM medan tvångslotsen kostar 200 FIM, enkel resa. Vi hade försökt att ordna visum för ett endagsbesök i Viborg men procedurer och hantering blev övermäktig. I slutändan skulle kostnaden för oss 10 båtar bli 25 000 kr och det kändes orealistiskt så vi passerade därför strax utanför. Transiteringen gick mycket smidigt, inte att jämföra med tidigare erfarenheter. Man måste dock klarera in i Ryssland för transporten till första slussen – ca 15 M och där klarera ut igen. Kanalen ligger delvis på ryskt område men under finsk förvaltning. Trafiken hade ökat väsentligt i förhållande till tidigare och väntan på och i slussar blev betydande. Först vid midnatt hade vi nått Nuijamaa och gränskontrollen för inpassage i Finland igen. En resa på 18 timmar.

 7 juli 2001 (Nuijamaa – Villmanstrand, 16 M )

Solig dag igen – permanent högtryck över denna del av Finland. Fortsatt kanalfärd med slussning och angöring av Villmanstrand (Lappeenranta på finska). En födelsdagshyllning av Connie och Henry Skeppmark, Suzanna och Freddie Ryding i form av bryggdrink till Pelle Undén – en Tobisbroder, som normalt bjuder på födelsedagsdrink denna dag men, som i år inte deltog. Förberedelser för vissa att per kanalbåt och buss besöka Viborg

 8 juli 2001 (Villmanstrand, liggedag)

Fortsatt högsommar och en stilla dag fastknuten vid kaj. Viborgsfararna fick igen sin besvikelse. Anmälan om färd skall inlämnas 10 dagar i förväg och godkännas av ryssarna.

 9 juli 2001 (Villmanstrand – uthamn, 61o21,07’ N; 28o06,62’ E, 30M)

Fin segling i fortsatt högsommarsol till en vik i Saimen. Ringförtöjning där båtarna förtöjts med stävankare och aktrarna förtöjda i ett bildäck. Båtarna bildar en ring och man kan sitta i sittbrunnarna nära varandra och umgås. Mest umgicks vi på Espri och Kuling, som bjöd in och höll snapsklockan varm.

 10 juli 2001 (uthamn – uthamn, 61o47,85’ N; 28o36,39’ E, 43M)

Dagen utvecklade sig som de tidigare dagarna, sol och fin seglingsvind. Båtarna samlades i en uthamn i närheten av Nyslott. Några låg landförtöjda i vindskydd under natten och några valde en ljuvlig vik och svajförtöjde. Vid insegling till denna vik lyfte några tranor. Vildmarkskänslan var oerhörd denna kväll. Att segla i Saimen är som att segla i en park.

 11 juli 2001 (Uthamn – Nyslott, 14M)

Ånyo en dag med goda förhållanden. Vinden är kraftig och förtöjningen i hamnen i Nyslott lite skvalpig. Flaggning över topp, traditionell ankomstsammankomst – denna gång på Höken. På kvällen avslutningsmiddag i Kungssalen på Olofsborg. Till middagen hade några äldre långseglare inom KSSS anslutit med bil för att deltaga i firandet. Margareta och Lars Broms, Märta och Sten Brycker samt Monica och Eskil Florvall. Under middagen sjöngs den av Långtobis (eskaderledaren) skapade eskadervisan om sommarens segling. En mycket lyckad avslutningskväll och en god preliminärfest inför eskaderns sista dag med operaföreställningen Aida.

12 juli 2001 (Nyslott, avslutningsdag)

Solen lyser fortsatt över våra båtar. På kvällen samlas vi kring Viola och X-travaganza och fortsätter sedan till Olofsborg för att avnjuta en uppsättning av Aida. En, enligt samtliga deltagare, fantastisk föreställning. Ett utmärkt seglingsmål för en eskader. Denna eskadersegling kommer vi dock att minnas främst för solen och vindarna. En hel eskader i badkläder är inte alltid givet.

Det kan nämnas att återtåget startade nästa dag och skedde samlat till Santio och återkomsten till Finland den 16 juli. Total distans från Stockholm till Nyslott t.o.r. ca 1 100 M beroende på vägval.

 /Leif B Axelsson, s/y Vita Brevis