2012 Västkusten färdplan

Eskadern för västkusten 2012 kommer att träffas den 30 juli på Vinga.
I nuläget är det 4 båtar anmälda. En mer detaljerad färdplan bestäms efter start.
I grova drag är planen: Västkusten norrut, Norska kusten till Kristiansand,
sen till Tyborön eller Skagen, sen seglar var och en hem själv.