Inte bara segling

Eskadersegling, som är klubbens ändamål, sker ju på sommaren. Men klubben är även verksam på vintern, med diverse kulturella och geografiska aktiviteter. Inte att förglömma årstinget som anordnas i samband med ett julbord i slutet av november.

På undersidor till denna sida visas några av aktiviteterna i ord och bild.