Bildgalleri Test

Det är problem med att bildvisningar med gamla pluginnen ”DM Albums” inte fungerar längre. På denna sida görs försök att fixa till detta genom att byta till nya pluginnen ”NextGen” eller inbyggda funktionen ”Gallery”.

Exempel med inbyggda funktionen ”Gallery”

Denna bildvisning är inbyggd och använder en tag. Man kan välja antal kolumner, storlek och visningstyp. Bilderna tas från det inbyggda mediebiblioteket. Ett problem är dock att bildern pekas ut med ett intern id, i form av en siffra, istället för absoluta webbadresser. Det finns inget känt sätt att få reda på kopplingen mellan detta idnummer och filnamnet i mediabiblioteket. Man kan prova att lägga in alla bilderna i ett enda galleri, och sedan redigera in kopior på rätt plats på sidan.

Bild med standard ”Gallery”, 1 kolumn, medium

Bilder med standard ”Gallery”, 2 kolumner, 1 rad, large.

Bilder med standard ”Gallery”, 2 kolumner, 3 rad, large

Referens till bilder med slumpvis visningsordning.

Exempel med enskild bild via global länk

Exempel med tillagda pluginen ”NextGen”

Nedan är en bildvisning:.

1000_DSC_9209 copy

Bild 1 av 29